แฟรนไชส์นมสด


รูปแบบการลงทุน

Set 1: อุปกรณ์ที่จะได้รับ
สามารถเปิดร้านได้เลย (ยกเว้นเคาเตอร์)

สูตรนมสดปั่น / เย็น / วิปครีม / ผลไม้สมูทตี้ และปั่งเย็น ฯลฯ

ป้ายร้าน สวีทมิลค์ ตั้งโต๊ะ / เค้าท์เตอร์ (สติ๊กเกอร์)
เครื่องปั่นสมูทตี้ 1500 w 1 เครื่อง
ขวดวิปครีม 0.5 ลิตร 1 ขวด
แก๊สวิป 2 กล่อง
ผงชุดเปิดร้าน 10 รายการ 1 กก.
น้ำผลไม้ 3 ขวด
แก้วตวง+ช้อน 6 รายการ
แก้ว+ฝา+หลอด 300 ใบ
ไข่มุก 2 กก.
ถังน้ำแข็ง 1 ถัง
หมอตุ๋น 1 ใบ
ถังใส่นม 1 ใบ
ขวดโหลใส่ผง 10 ใบ
พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ สามารถเปิดร้านได้เลย

Set 2 : อุปกรณ์ที่จะได้รับ
สามารถเปิดร้านได้เลย (พร้อมเคาเตอร์)

สูตรนมสดปั่น / เย็น / วิปครีม / ผลไม้สมูทตี้ และปั่งเย็น ฯลฯ

ป้ายร้าน สวีทมิลค์ ตั้งโต๊ะ / เค้าท์เตอร์ (สติ๊กเกอร์)
เครื่องปั่นสมูทตี้ 1500 w 1 เครื่อง
ขวดวิปครีม 1 ลิตร 1 ขวด
แก๊สวิป 3 กล่อง
ผงชุดเปิดร้าน 10 รายการ (1กก.)
น่ำผลไม้ 4 ขวด
แก้วตวง+ช้อน 6 รายการ
แก้ว+ฝา+หลอด 400 ใบ
ไข่มุก 3 กก.
ถังน้ำแข็ง 1 ถัง
หม้อตุ๋น 1 ใบ
ถังใส่นม 1 ใบ
ขวดโหลใส่ผง 10 ใบ
เคาเตอร์ 60 x 75 x 150 cm. 1 ตัว

พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ สามารถเปิดร้านได้เลย

Set 3 : อุปกรณ์ที่จะได้รับ
สามารถเปิดร้านได้เลย (พร้อมเคาเตอร์)

สูตรนมสดปั่น / เย็น / วิปครีม / ผลไม้สมูทตี้ และปั่งเย็น ฯลฯ

ป้ายร้าน สวีทมิลค์ ตั้งโต๊ะ / เค้าท์เตอร์ (สติ๊กเกอร์)
เครื่องปั่นสมูทตี้ 1500 w 1 เครื่อง
ขวดวิปครีม 1+0.5 ลิตร 2 ขวด
แก๊สวิป 3 กล่อง
ผงชุดเปิดร้าน 10 รายการ (1กก.)
น้ำผลไม้  4 ขวด
ไข่มุก 4 กก.
แก้วตวง+ช้อน 6 รายการ
แก้ว+ฝา+หลอด 400 ใบ
ถังน้ำแข็ง 1 ถัง
ถังใส่นม 1 ใบ
ขวดโหลใส่ผง 10 ใบ
เค้าท์เตอร์ครีออส 1 ตัว

พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ สามารถเปิดร้านได้เลย กรณีไม่เอาเคาน์เตอร์ จะเพิ่มอุปกรณ์อื่นแทน
แฟรนไชส์นมสด . ขายแฟรนไชส์นมสด , แฟรนไชส์นมสด ลงทุนน้อย , แฟรนไชส์นมสด กำไรดี , แฟรนไชส์นมสด ขายง่าย

© 2016 sweetmilk99.com All Rights Reserved. แฟรนไชส์นมสด